بایگانی روزانه: 19 آگوست 2008

پولس قرن بیست و یکمی

در برگه امتحان، به جای In his letter to Roman, Paul… نوشتم In his email to Roman, Paul.. استادم زیر ایمیل خط کشیده و نوشته: Do you think he used his iPhone to email the church?

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای پولس قرن بیست و یکمی بسته هستند