دوم آپریل دو هزار و بیست

کلی از آدم‌هایی که دوستشون داریم خواهند مرد. به همین غمگینی.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.