بایگانی ماهیانه: فوریه 2016

Instagram

Off to work and then the airport! I decided to drive back home if my flight gets canceled due to storm! #lastday #iloveboston #whitelies #noseriouslyido

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

It has been a perfect week, but of course it supposed to snow, heavily, on my flight day! #lastday

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

Boston was taking a shower all day! #threemoredays

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

This american life. #fourmoredays

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

It is a very happy Monday! #fivemoredays

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند