سفید

Screen%20Shot%202012-08-12%20at%2010.03.36%20PM.png
آدمیزاد گاهی باید یک جایی باشد، روی بایدش تاکید می‌کنم، که حتی دور نیست.
اما گاهی آدم خودش دور است. ربطی به جغرافیا و جاده ندارد. آدم اگر خودش دور باشد، اگر برود هم دور است. حتی اگر برود به جایی که باید برود. نمی‌شد بروم و نباشم. برای این یک زن نمی‌توانستم نباشم. روی نمی‌توانستمش تاکید می‌کنم. اگر می‌رفتم هم نبودم. نرفتم. نبودم. اگر می‌رفتم هم نبودم.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.