بلوط


باید نوشت.
حتی یادم رفته که آیا باید به زبان شکسته نوشت یا زبان رسمی. آیا باید برگردم به نوشته‌های قبلی؟
از نوشتن می‌ترسم. دلایل زیادی دارد. یکی ترسم از نوشتن به فارسی (و ترسم از نوشتن به انگلیسی)‌است. زبان فارسی ام به شدت نزول کرده. (زبان نزول می‌کند؟) کسی می‌تواند خوب بنویسد که خوب بخواند. من دیگر به زبان فارسی نمی‌خوانم. حتی دیگر اخبار هم نمی‌خوانم. اما انگلیسی هم زبان نوشتن از زندگی روزمره و احساسات نیست. زبان مقاله است و گرنت. دایره لغاتم به شدت کم شده و احساس می‌کنم نوشتنم به دوران دبستان برگشته.
دلیل دوم هم این است که انگار اینقدر این وقفه زیاد شده که دیگر نمیشود پرش کرد. در این سال‌ها چند بار شروع کردم. هر بار قول دادم که حتی اگر شده یک خط هم می‌نویسم. هیچ وقت به بیشتر از یک شب نکشید.
می‌دانم که نباید سخت گرفت و شروع مهم است.
دلیل اخرش هم بلایی است که یک آدمی سه سال پیش به سرم آورد و به شدت مرا ترساند از هر حضوری در فضای عمومی. اما مگر نوشتن شفای من نبود؟ چرا از آن نمی نویسم شاید ترسش از بین برورد؟

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.