با برادر در شهر

من در حال فر مژه کشیدن. یعنی در واقع مژه را داخل فرمژه فرو بردن
رها: یعنی شما دخترا فکر می‌کنید پسرا واقعا به فر مژه شما نگاه می‌‌کنند.
من: من واسه خودم اینکارو می‌کنم نه واسه پسرا
رها: تو که راست می‌گی
من: حالا شاید یکی نگاه کرد و فهمید
رها: هیچ پسری توی بار به فر مژه تو نگاه نمی کنه
من: به چی نگاه می‌کنه
رها: سینه و کونت
من: تو بچه‌ای. شاید واسه بزرگ‌ترها فرق داشته باشه. نمیشه ریسک کرد.
رها: واسه خودت می‌کنی پس دیگه؟

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.