آخ

Screen%20Shot%202012-08-17%20at%201.12.49%20PM.png
و ما عطر خاک باران خورده را در سینه مردان به ودیعه قرار دادیم، تا شما برآن آرام گیرید.
باب اول-صِفرخواهش
سینه مرد عطر خودش را دارد. عطری جدا از آنچه در پاریس تولید می‌شود. عطری منحصر به مردان. هروقت ایستاده‌ام و به انتخاب یا تصادف سرم روی سینه قرار میگیرد؛ یا قرار داده می‌شود؛ لذت می‌برم که قدم آنقدراست که معمولاصورتم درجناق غرق می‌شود. آیا مردان می‌دانند یا نه که این عطر حتی با عرق کردن از دست نمی‌رود. ربطی به حجم موی روی سینه‌شان ندارد. با سایش صورت فوران می‌کند، و بوی خاک و شهوت می‌دهد. سینه سفتی خوبی دارد. درحالت خوابیده همیشه می‌شود سر را رویش آنقدر جابه‌جا کرد که به نقطه سکون رسید. به نقطه آرامش.آنجا که صدای قلب و عطر سینه به تعادل می‌رسند. بعد باید دست دراز کرد دست‌ مرد را کشید روی گردن.
درزندگی من لحظاتی‌ست که آب به صورت که می‌زنم عطر خاک و شهوت پخش می‌شود درهوا و من لرزش خفیفی را در تمام تن‌م حس می‌کنم.
از اینجا
* عکس مال خیلی وقت پیش است. یک روز صبح زود.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.