بلوط خطوطی بی‌سر و ته با صدایی بلند

بلوط
خطوطی بی‌سر و ته با صدایی بلند

افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.